5) בגן עדן מקדם Jewish Marriage Melodies

by Shevet Achim Family Ensemble

supported by
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

about

בשיר השירים, שלמה המלך לימד אותנו שהנישואין הם משל לקשר בין הקב"ה לבין עמ"י. שלמה המלך גם לימד אותנו שכל מה שאנחנו עושים בחיים, עם הבנה וכוונה מתאימה, יכול לקרב אותנו אל הקב"ה ולעזור לנו לדעת אותו ולדבוק בו – "בכל דרכיך דעהו" (משלי). אותו שלמה המלך בנה את בית המקדש, מקום המפגש בין שמים וארץ, בין הקב"ה לבין האדם.
רק בנישואין יש לנו את ההזדמנות להיות שותפים לקב"ה בבריאה, בחינוך ובאהבה במידה כה גדולה. רק בנישואין יש לנו את האפשרות ללכת לגמרי בדרכי הקב"ה בהקשבה, אכפתיות, בעשיית חסד ודאגה לצורכי השני, בתמיכה, חברות עמוקה ואמתית, בהבנת הזולת, ובשאיפה מתמדת לקרבה ואחדות.
יהי רצון שהניגונים יוסיפו אווירה של השכנת השכינה בביתכם, כגן עדן מקדם.

In the Song of Songs, King Solomon teaches us that marriage is a parable of the connection between the Master of the Universe and His People Israel. In Ecclesiates (Mishlei) he teaches us “Know Him in all of your ways”: Everything we do in life can bring us closer to Him, with the appropriate understanding and intention. King Solomon actually built the Holy Temple, the physical place of the meeting of Heaven and Earth, of HaShem and man.
Only in marriage have we the opportunity to be partners with Him in creation, education, and love in such great capacity. Only in marriage have we the possibility of going in His ways to such an extent in listening, caring, tending to the needs of another, supporting, understanding, having a deep and honest friendship, and constantly striving for closeness and unity.
May this music create an atmosphere which invites the Shekhina (HaShem’s presence) to dwell with you.

credits

released August 7, 2017

קלרינטים: חיליק פראנק, הרב דניאל כהן, משה בילינקי
כינורות: רחל קנטרוביץ', מרים (בילינקי) צבי
חלילים, פיקולו: דבורה (כהן) בילינקי
צ'לו: אינה-אסתר יוסט בן ששון
קונטרה באס: מנוחה יפה
נבל: רבקה ארקי-אמר
פסנתר: מרים זלוטניק
טכנאי הקלטה: רפאל ביברפלד, מרדכי כהן, יואב מרום
עריכה: דבורה בילינקי
מיקס, מאסטר: גדי פוגטש
עיבודים: דבורה בילינקי, מרים צבי, מרים זלוטניק, רבקה ארקי-אמר
גרפיקה: סטודיו עיצוב פשוט
הוקלט באולפני הריטון, אולפני רפאל ביברפלד, ירושלים

Clarinets: Chilik Frank, Rabbi Daniel Kohn, Moshe Belenky
Violins: R. (Kohn) Kantrowitz, Miriam (Belenky) Zvi
Flutes, piccolo: Dvorah (Kohn) Belenky
Cello: Ina-Esther Joost Ben Sasson
String Bass: Menucha Yoffe
Harp: Rivka Arki-Amar
Piano: Miriam Zlotnik

Recording technicians: Rephael Biberfeld, Mordechai Cohen, Yoav Marom
Editing and premix: Dvorah Belenky
Mix, master: Gadi Pugatch
Arrangements: Dvorah Belenky, Miriam Zvi, Miriam Zlotnik, Rivka Arki-Amar
Graphics: Itzuv Pashut Studio
Recorded at Hariton Studios, Rephael Biberfeld Studios, Jerusalem

tags

license

about

Shevet Achim Family Ensemble Israel

In Jerusalem, we arrange and play our interpretations of ancient Jewish melodies, connecting to many generations, past, present and future.

Daniel Kohn, Chilik Frank and Yehudit Shrager: clarinets
Ruchel Kantrowitz and Miriam Zvi: violins
Dvorah Belenky: flute
Miriam Zlotnik: piano
Rivka Amar: harp
Ina-Esther Joost Ben Sasson: cello
Menucha Yoffe: string bass
Yona Yacobovitch: percussion
... more

contact / help

Contact Shevet Achim Family Ensemble

Streaming and
Download help

Shipping and returns